• Almanya'dan Türkiye’ye, Türkiye’den Almanya’ya, Arap Ülkeleri’nden Türkiye ve Almanya’ya sağlık turizmi çerçevesinde hasta sevklerinde taraflara yardımcı olur.
  • Türkiye’de uluslararası kalite belgesine sahip bazı sağlık kuruluşları ile anlaşma yaparak gönderdiği hastaların bu merkezlerde en üst düzeyde sağlık hizmeti almalarını sağlar, hastalarla hastaneler arasında koordinasyonun sağlanması ve bu hastaların tedavilerinden sonra, yaşadıkları Avrupa’da da takipleri yapılır.
  • Arap Ülkeleri’nden ve Türkiye’den, kendi ülkelerinde tedavi imkanı bulamayan hastaların Almanya’nın önemli sağlık merkezlerinde tedavi olmalarına yardımcı olur, bu hastaların raporlarının Almanca’ya çevrilmesi, hasta ve hasta yakınlarının transferleri, konaklama, refakat etme ve tercüman bulundurma gibi konularda hastaya yardımcı olur.
  • Bir ‘‘Kaplıca Cenneti’’ olan Türkiye’nin Avrupalılar’a ve Arap ülkelerine tanıtılması ve bu ülke vatandaşlarının ülkemizdeki termal tesislerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlar.
  • Almanya ve diğer Avrupa Ülkeleri’nde yaşayan Türk vatandaşlarımıza sağlık konularında danışmanlık hizmeti verir, bazı kurum ve kuruluşlarla ortak projeler çerçevesinde sağlık seminerleri düzenler.
  • Hazırladığı web sayfasında hastanelerin, kliniklerin, doktorların, sağlık ve sağlık turizmi ile ilgili kurumların reklam ve tanıtım çalışmalarına imkan sağlar.
  • Avrupa’da ve Türkiye’de sağlık ve sağlık turizmi ile ilgili kurumlarla, sağlık sigorta kurumları ve devlet kurumlarıyla sağlık konularında ortak hizmetler üretir.
  • Sağlıkla ilgili konularda kitap, dergi, broşür ve her türlü yazının bir dilden diğer bir dile tercüme edilir.

Human Active © 2021