Türkiyedeki bazı özel sağlık kurumları ve termal tesisler hem ekonomik hem de kaliteli hizmet sunma konusunda gelişmiş ülkelerle çok rahat rekabet edebilecek bir konuma gelmişlerdir. Türkiyede uluslararası akreditasyon kurumlarınca akredite edilen hastanelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bunun yanında oluşturdukları sağlık ekipleri ile birlikte 5 yıldızlı otelcilik hizmeti veren seçkin termal tesislerimiz Dünya pazarına açılmayı beklemektedir. Türkiyenin sağlık turizmi açısından; yüksek kalite, gelişmiş teknolojik alt yapı, sağlıkta yetişmiş insan gücü, turizm imkanları, tarihi ve kültürel özellikleri, jeotermal kaynakların zenginliği ve özellikleri, fiyat avantajı, yurt dışında yaşayan yüksek Türk nüfus (yaklaşık 6 milyon), paket program sunma imkanları gibi avantajları vardır.

Almanya'ya her yıl dısarıdan, örneğin diger Avrupa ülkeleri, Rusya, Çin, Afrika ve Arap Ülkelerinden tedavi olmak üzere pek cok hasta gelmektedir. Saglık turizmi çerçevesinde Human Active olarak Türkiye ve bazı arap ülkelerinde tedavisi yapılamayan ve yurt dışına gönderilmesi düşünülen komplike hastalar konusunda yardımcı oluyoruz. Bu gibi hastaların Almanya'da tedavi imkanları araştırılmakta ve tedavi imkanı varsa hastanın raporlarının Almancaya çevrilmesi, ilgili hastanelerle ve doktorlarla irtibatın sağlanması, hasta yakınlarının konaklaması, hastanede yatış ve tedavi sırasında tercuman ihtiyaçlarının karşılanması ve havaalanı transferleri gibi konularda sevkedilen hastalara yardımcı olunmaktadir. Bu gibi durumlarda genellikle Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne hasta sevk etme eğilimi daha fazladır fakat Almanya'da da bir çok merkez dünya çapında başarılara imza atmıştır. Bu merkezlerden dünyaca ünlü Heidelberg Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Human Active arasında bu konuda anlaşma yapılmıştır. Ayrıca Almanya'da Giessen Üniversitesi ve Marburg Üniversitesi Tıp Fakülteleri ile, Frankfurt Üniversitesi Tıp Fakülteler ile Human Active arasında yurt dışından getirilecek hastalarla ilgili olarak işbirliği anlaşmaları yapılmıştır. Almanya'daki tedavi ücretleri Amerikadaki ücretlerin hemen hemen yarısı kadardır. Ayrıca Almanya'nin yakın olması hem hasta nakli ve hem de daha sonra hastaların kontrolleri bakımından bir avantaj oluşturmaktadır.

Sağlıkla ilgili konularda kitap, dergi, broşür ve her türlü yazının bir dilden diğer bir dile tercüme edilmesi.

Human Active © 2020